Vår kvalitetspolicy

För att vinna våra kunders förtroende, måste vi leva upp till deras kvalitetskrav. Ett stort kvalitetsengagemang i hela organisationen är en förutsättning för konkurrenskraft på lång sikt. Affärskontakts kvalitetsmetoder förfinas kontinuerligt av vår engagerade personal, som arbetar enligt Affärskontakts kvalitetspolicy "Kunden främst".

Flertalet av våra leverenatörer är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001-2000. En ökad trygghet för dig som kund.

Vår miljöpolicy

På Affärskontakt AB har vi en verksamhet som inte innebär några större arbetsmiljörisker. Vi klarar med god marginal de föreskrifter och normer som gäller. Vi är dock medvetna om att vi måste bevaka miljön, så att inga nya risker uppstår och att arbetsmiljö är mer än bara en frånvaro av risker.

Inom Affärskontakt AB skall det vara en självklarhet att ta moraliskt ansvar för miljön även när detta ansvar medför skyldigheter utöver vad lagen kräver.